Logo_leducativ.png
Termeni si conditii pentru cursanti

Va rugam sa cititi cu atentie acest document. Acesta este un acord legal între dvs. si platforma L'eDucativ, care reglementeaza utilizarea de catre dumneavoastra a oricarui curs on-line prezent pe platforma L'eDucativ, fie el gratuit sau platit, si orice cod de software asociat, documente sau alte materiale puse la dispozitie de catre L'eDucativ (denumite în prezentul acord "Cursul online").

Daca nu sunteti de acord cu termenii si conditiile din prezentul acord, atunci va trebui sa renuntati la folosirea cursurilor prezente pe platforma L'eDucativ. Daca ati platit pentru un Curs Online, banii va vor fi rambursati în cazul în care: 1) nu ati accesat sau utilizat Cursul Online in primele 30 de zile de la achitarea taxei si 2) ati notificat L'eDucativ prin e-mail, fax, sau prin posta în termen de treizeci (30) de zile de la data de începere a perioadei de subscriere dvs. ca nu ati accesat cursul. In caz contrar, veti pierde plata realizata pentru curs.

1. Licenta.

1.1 Vi se acorda o licenta  neexclusiva, netransferabila, limitata pentru a accesa si a folosi Cursul online pentru durata de timp pentru care ati platit (daca a fost cazul).

1.2 Vi se acorda o licenta neexclusiva, netransferabila, limitata de a imprima materiale de curs online exclusiv pentru uz propriu, individual. Nu aveti dreptul de a copia, distribui catre terte parti parte din materiale sau toate materialele cursului.

2.1 Restrictii. Cursul online este licentiat numai pentru Dvs.. În nici un caz nu trebuie sa oferiti datele de autentificare, parola sau userul cursului online catre o alta persoana, sau sa transferati, inchiriati, vinde, pune la dispozitie cursul online pe o baza temporara sau permanenta, fara acordul prealabil scris al L'eDucativ.

3.1 Proprietatea cursului online. Toate drepturile (inclusiv toate drepturile de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala), referitoare la Cursul online, atât în forma electronica cat si in format imprimat apartine detinatorilor platformei L'eDucativ sau creatorilor cursului online. Participarea la curs nu implica niciun fel de transfer de proprietate a cursului.

3.2 Cu exceptia situatiilor prevazute expres în sectiunile 1.1 si 1.2, este interzis sa descarcati, depozitati, reproduceti, transmiteti, afisati, publicati, copiati, distribuiti cursul online. Nu aveti dreptul de a modifica, adapta, traduce sau sa creati lucrari derivate ale cursului online, cu exceptia unui acordul prealabil scris cu L'eDucativ sau cu creatorul cursului. Ati putea fi tras la raspundere juridica pentru orice încalcare care este cauzata sau încurajata de esecul Dvs. de a respecta termenii acestui acord.

3.3 Nu aveti dreptul sa eliminati, redactati sau ascundeti informatii privind drepturile de autor, marca comerciala sau de alta natura cuprinse în curs online.

4. Asistenta tehnica. Puteti contacta L'eDucativ în timpul orelor obisnuite de lucru, prin e-mail, în cazul în care întâmpinati dificultati la conectarea sau utilizarea  platformei de curs online, în timpul perioadei de timp pentru care ati platit taxele aplicabile Cursului Online.

5. Suport pentru continut. L'eDucativ nu ofera suport pentru întrebari legate de continutul cursurilor online. L'eDucativ va încurajeaza sa trimiteti feedback legat de continut, direct creatorului de curs sau prin intermediul nostru, creatorului cursului.

6. Garantie limitata.

6.1  L'eDucativ  garanteaza ca are dreptul si autoritatea de a face acest curs online disponibil pentru tine.

6.2  Desi L'eDucativ face toate eforturile pentru a mentine accesul web la curs online , 24 de ore pe zi, 7 zile pe saptamâna, cu exceptia unor perioade regulate de revizie a serverelor, L'eDucativ îsi rezerva dreptul de a schimba politica sa de disponibilitate din timp în timp. L'eDucativ nu poate garanta prezenta neintrerupta a accesului web la cursuri. Personalul L'eDucativ este disponibil pentru a mentine si / sau reface accesul la Cursurile online, doar în timpul orelor de lucru obisnuite.

6.3 Cu exceptia celor prevazute în sectiunea 6.1, CURSUL ONLINE si orice servicii furnizate în legatura cu acestea SUNT OFERITE "CA ATARE" SI "ASA CUM SUNT DISPONIBILE".   L'eDucativ ISI DECLINA IN MOD EXPRES ORICE ALTE GARANTII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV GARANTII IMPLICITE DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP SI VANDABILITATE.  Informatiile scrise sau orale oferite de L'eDucativ, nu se constituie intr-o garantie si nu pot fi invocate ca fiind o garantie.

7. Obligatiile de utilizare.

7.1 Prin prezenta cursantul garanteaza ca informatiile pe care le-a furnizat in formularul de înscriere sunt adevarate si corecte.

7.2 Sunteti in intregime raspunzator pentru oricare si toate activitatile care au loc în contul dvs., si sunteti responsabil de a supraveghea si de a va  proteja împotriva utilizarii neautorizate sau ilicite a Cursului Online. Veti notifica L'eDucativ imediat despre orice utilizare neautorizata a contului sau orice alta incalcare a securitatii.

7.3 Nu veti cere despagubiri de la L'eDucativ sau de la furnizorii sai, prin intermediul unor hotarâri judecatoresti, pentru penalitati, costuri si cheltuieli (inclusiv taxa de avocati ), achitate sau suportate în legatura cu creantele datorate, rezultate din sau care apar în legatura cu dvs., datorita actiunilor sau neglijentei, inclusiv, dar nelimitandu-se la cele atribuite la orice încalcare a prezentului acord sau orice încalcare, deturnarea a drepturilor de autor, drepturile de proprietate intelectuala sau alte drepturi de proprietate ale unei terte parti.

8. Limitari ale raspunderii. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGE, NICI L'eDucativ nici altcineva care a fost implicat ÎN NUMELE L'eDucativ în crearea, producerea sau livrarea de cursuri online SAU ORICE serviciile furnizate în legatura cu acestea, NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE cazuri SPECIALE, CONSECUTIVE, SAU ACCIDENTALE (INCLUSIV DAUNE PENTRU PIERDERI DE PROFIT, întreruperea afacerilor, PIERDERI DE DATE, si alte asemenea) REZULTATE DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A CURSULUI online, CHIAR DACA L'eDucativ A FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. IN NICI UN CAZ L'eDucativ SAU LICENTIATORII SAI sau  CREATORII CURSULUI NU POT FI TRASI LA  RaSPUNDERE CU SUME CUMULATE PENTRU PIERDERI SAU DAUNE CONFORM ACESTUI ACORD , MAI MARI DECAT VALOAREA CURSULUI PLATIT DE DVS.

8.1 Cursantii se obliga sa aiba un comportament civilizat, in relatiile lor cu traierul cursului si cu alti cursanti.

8.2 Cursantii nu au dreptul de a folosi abuziv platforma de curs, trimitand mesaje de email si comentarii, cu o frecventa care depaseste necesitatile normale de studiu

8.3 Cursantii nu au voie sa trimita mesaje comerciale, prin intermediul platformei, catre traineri sau alti cursanti

8.4 Cursantii nu au voie sa foloseasca platforma online pentru propaganda, indiferent de subiectul acesteia.

9. Diverse.

9.1 Rezilierea. Acesti Termeni si Conditii Generale, inclusiv Conditii suplimentare, pot fi schimbati din timp în timp, dupa cum este descris mai jos sau printr-un acord scris. Taxele si termenele de plata pot fi modificate doar printr-un acord al ambelor parti; toate celelalte dispozitii pot fi modificate de L'eDucativ imediat dupa notificare. Toti abonatii curenti la Cursul online vor fi notificati cu privire la orice astfel de modificari prin e-mail. Utilizarea în continuare a cursului online în urma oricarei modificari constituie acceptarea schimbarilor.

9.2  Prezentul Acord va fi guvernat de legile romane. Sunteti de acord ca orice litigiu care decurge din prezentul acord va fi negociat pe cale amiabila sau fi reglat pe cale legala.

9.3 Transferabilitate. Nu puteti cesiona drepturile dumneavoastra de a accesa si de a folosi Cursul online, fara acordul prealabil scris al L'eDucativ.

9.4  Acesti Termeni si Conditii  precum si orice Conditii suplimentare constituie o declaratie completa si exclusiva a termenilor  acordului cu privire la participarea la cursul online, între tine si L'eDucativ. Acesta înlocuieste  orice acorduri anterioare sau contemporane scrise sau orale, precum si comunicari legate de cursul online.

9.5  Nicio renuntare sau modificare a termenilor acestui acord nu este in vigoare decat printr-un acord scris si semnat de tine si L'eDucativ. Prezentul acord nu va fi amendat sau modificat. Orice esec partial de a pune în aplicare dispozitiile prezentului acord nu se constituie sau nu poate fi interpretat ca o renuntare la orice dispozitii sau drepturi.

INAPOI  la meniu